Jak mohou domácí mazlíčci pomoci se zdravým vývojem vašich dětí

Jak mohou domácí mazlíčci pomoci se zdravým vývojem vašich dětí
Kočky Psi Poradna

Neexistuje nic roztomilejšího, než fotografie dítěte se psem, kočkou, nebo králíčkem. Ale soužití se zvířátky může, mimo krásných instagramových postů, přinést vašim dětem i další velké výhody pro jejich zdravý rozvoj. „Domácí mazlíčci hrají v našich životech obrovskou roli a mohou mít pozitivní dopad na duševní a emoční zdraví dítěte,“ uvádí Gina McDowell, licencovaná profesionální klinická poradkyně a klinická pedagožka z Behavioral Health Pavilion v Nationwide Children’s Hospital v Columbus, Ohio.

Během pandemie COVID-19 prudce vzrostly adopce a prodeje domácích mazlíčků. BBC uvádí, že jen v Anglii došlo k nákupu 3,2 milionu nových domácích mazlíčků, takže je jasné, že mnoho rodin v této obtížné době přijalo společnost zvířat jako blízkých společníků s (doufejme) pozitivním terapeutickým vlivem na své majitele. Jak přesně však domácí zvířata prospívají dětem? G. McDowell a S. Feldman z Human Animal Bond Research Institutu, rozebrali některé z pozitivních účinků vlivu domácích zvířat na duševní zdraví a vývoj dětí.

Zlepšení nálady a emocionálního rozpoložení

Podle G. McDowell, “Domácí mazlíčci mohou pomoci zlepšit náladu a hra s domácími mazlíčky často vytváří pozitivní emoce, které mohou trvat celý den a mohou dokonce pomoci zvládnout příznaky úzkosti a deprese.” Zejména děti si tak mohou užít velké emocionální výhody plynoucí z trávení času se zvířaty během jejich formativních let.

“Jedním z hlavních důvodů, proč je pro děti tak komfortní pocit být v přítomnosti domácích mazlíčků, je jejich neodsuzující a bezpodmínečná přítomnost, kterou zvířata poskytují,” vysvětluje S. Feldman. “Během studií jsme zjistili, že pouhá přítomnost zvířecího mazlíčka může u dětí výrazně zlepšit emocionální projevy a jejich kontrolu a výzkum naznačuje, že i krátké interakce se psy mohou u dětí snížit hladinu stresu.”

Feldman také vyzdvihl nedávno publikovanou studii financovanou HABRI vedenou University of Western Australia a Telethon Kids Institute, která prokázala výhody rodinných psů pro děti. Vědci shromáždili údaje z průzkumu od více jak 1600 domácností a identifikovali silné souvislosti mezi vlastnictvím psů a zlepšením blahobytu a sociálně-emocionálního vývoje u dětí.

“Ve srovnání s dětmi v domácnostech, které nevlastní psy, bylo u dětí se psem v domácnosti o 23% méně pravděpodobné, že budou mít potíže se svými emocemi a sociálními interakcemi; o 30% méně pravděpodobné, že se zapojí do antisociálního chování; o 40% méně pravděpodobné, že budou mít problémy s interakcí s ostatními dětmi; a o 34% procent větší pravděpodobnost zapojení do ohleduplného chování, jako je např. sdílení,” vysvětlil Feldman.

Studie také zjistila, že děti, které chodily s rodinným psem alespoň jednou týdně, měly o 36% nižší pravděpodobnost špatného sociálního a emocionálního vývoje než děti, které se účastnily venčení psů méně než jednou týdně.

Vytváření užitečného smyslu pro rutinu

Během pandemie se mnoho lidí snaží znovunalézt narušenou strukturu a rutinu, kterou jim jinak poskytuje tradiční školní docházka, práce mimo domov a osobní aktivity. Domácí mazlíčci mohou tuto mezeru vyplnit. “Domácí zvířata se na nás spoléhají při jídle, procházkách a mnoha dalších věcech,” poznamenává McDowell. “Máme tendenci vytvářet plán, když máme domácí mazlíčky, a víme, že mít stanovenou rutinu a strukturu pomáhá dětem prospívat.” Abyste maximalizovali pozitivní účinky domácích zvířat na děti, doporučujeme umožnit vašemu dítěti se aktivně zapojit do jeho péče.

“Zapojení dětí do péče o domácí zvířata prospívá jak dítět, taki i jeho zvířecímu kamarádovi,” podotýká McDowell. “Kromě toho umožňuje vašemu dítěti účastnit se těchto úkolů pocit smysluplnosti a odpovědnosti, což zlepšuje pocity vlastní hodnoty.” Kromě výuky cenných životních dovedností zahrnuje péče o domácí mazlíčky často věci jako procházky nebo jiný druh pohybu, což s sebou nese zlepšení fyzické kondice.

Společnost a pohodlí

Ukázalo se, že vztah dítěte ke zvířeti je spojen se skutečnými psychologickými výhodami. Domácí zvířata poskytují dětem silný a bezpečný pocit společnosti a pohodlí. “Studie ukazují, že majitelé domácích mazlíčků pociťují menší pocity osamělosti a větší pocit přijetí a podpory,” vysvětluje McDowell. “Navíc pocity, jako je dotek, mohou být velmi uklidňující, takže mazlení s jejich chlupatým, pernatým nebo šupinatým kamarádem může dětem poskytnout skvělé sociální dovednosti.” Feldman poznamenává, že domácí mazlíčci mohou pomoci snížit pocit osamělosti a izolace, tedy pocity, které v době sociálního distancování převládají. Mohou také pomoci dát dětem sebedůvěru, kterou potřebují, až se vrátí k tradičnějším činnostem.

Přítomnost domácích zvířat, jako jsou psi, kočky a králíci, je také spojena se zlepšenou sociální kompetencí, interakcemi a herním chováním u dětí - stejně jako se zvýšenou empatií a prosociálním chováním. “Bylo zjištěno, že koně a psi rozšiřují sociální kruhy a počet lidských kontaktů u dětí, což může mít za následek zlepšení emocionálního zdraví, jako je sebeúcta,” řekl Feldman. Rodiče by měly tyto svazky podporovat tím, že budou trávit více času společně jako rodina se svými dětmi a domácími mazlíčky. “Naplánujte si s vaším mazlíčkem celodenní rodinné aktivity,” doporučuje McDowell. “Mohlo by to zahrnovat hraní se speciální hračkou pro domácí mazlíčky, návštěvu psího parku nebo jiné outdoorové dobrodružství, nebo dokonce čas věnovaný naučení vašeho mazlíčka novým trikům!”

Pomoc u dětí s autismem

Přítomnost domácího mazlíčka doma nebo dokonce ve škole může také pomoci dětem s poruchou autistického spektra, které čelí jedinečným výzvám. Feldman poukazuje na nedávnou studii HABRI o adopci koček a temperamentu zvířat, jež mohou poskytnout pomoc dětem s poruchami autistického spektra. “Výzkum zjistil, že děti s autismem zaznamenaly významné zvýšení sociální dovednosti empatie, významné snížení problémového chování včetně šikany a hyperaktivity / nepozornosti a také menší úzkost z odloučení během přítomnosti kočky. U mnoha účastníků výzkumu se prokázalo zvýšení a zlepšení sociálního chování, jako je mluvení, navázání fyzického kontaktu při pohledu na tváře a vnímavější sociální pokrok od vrstevníků. Klidnější a tišší chování kočky by mohlo být vhodné pro děti s autismem, které se běžně projevují hyper-smyslovými problémy, přičemž je u nich nejčastěji identifikována nadměrná reaktivita na zvuk,” dodává Feldman.

Další studie zjistily, že domácí psi výrazně zlepšují fungování rodiny a snižují stres pečovatelů v rodinách u dětí s autismem. Taktéž program aktivit s morčaty ve třídách zlepšil sociální fungování u dětí s poruchami autistického spektra.

Blízkost zvířat pozitivně ovlivňuje lidský život

Samozřejmě, že ne všechny rodiny mají čas nebo prostředky, aby si do domácnosti přivedly domácího mazlíčka. Existují však i jiné způsoby, jak podpořit pozitivní interakce se zvířaty. „Přestože vlastnictví domácích zvířat může být nesmírně přínosem pro zdraví a vývoj dítěte, výzkum také podporuje aktivity podporované zvířaty, jako je například terapie za pomoci zvířat v určitých podmínkách,“ říká Feldman. To zahrnuje např. děti podstupující léčbu rakoviny a jejich rodiny, které díky pravidelným návštěvám terapeutických psů zjistili psychosociální výhody, jako je snížení stresu, zlepšení komunikace a lepší emoční fungování. Podobně pozitivní výsledky byly hlášeny u dětí a dospívajících, kteří podstoupili terapii za pomoci zvířat, která jim pomohla vyrovnat se s traumatem.

Kromě terapie mohou rodiny také využít dobrovolnických příležitostí zahrnujících péči o zvířata, jezdit na koních, navštívit místní farmy nebo dokonce trávit čas v domácnostech blízkých, kteří vlastní domácí zvířata. Feldman dodává: „Interakce s domácím mazlíčkem ve třídě, jako je morče nebo králík, nebo péče o něj, může přinést podobné sociální a behaviorální výhody jako interakce s domácím psem nebo kočkou.“ Pokud uvažujete o koupi domácího mazlíčka do své rodiny, určitě si udělejte čas a najděte to nejlepší pro vás. Dočasná přítomnost psa nebo kočky může být skvělým způsobem, jak prozkoumat možnost skutečného vlastnictví domácích zvířat.

“Domácí mazlíčci přicházejí ve všech tvarech, formách a velikostech,” poznamenává McDowell. “Tyto výhody se mohou vztahovat na domácí zvíře jakéhokoli druhu. Než se rozhodnete přijmout nového přítele, věnujte čas přemýšlení o tom, jaký typ mazlíčka by se pro vaši rodinu nejlépe hodil. Nalezení toho dokonalého mazlíčka může být začátkem úžasného dobrodružství!”