Jak s námi mluví zvířata?

Jak s námi mluví zvířata?
Kočky Psi

Přestože zvířata nemluví lidskou řečí, dokáží nám docela přesně sdělit, co mají na srdci. Umí totiž skvěle používat svůj, pro každý druh specifický, ‘body language’ (řeč těla) a každý správný páníček by měl těmto signálům jasně porozumět.

Psi používají především gesta a mimiku a v zásadě jde vždy o jeho postoj. To, jak pes stojí, prozradí nejvíc. Může k nám hovořit buď celým tělem, anebo jeho jednotlivými částmi. Když je všechno v normálu, pes je uvolněný, tělíčko nedrží v napětí a všechny packy má na zemi. Žádná křeč. Ocasem nemává, nestahuje jej mezi nohy, ani jej výhružně nezvedá do výšky. Prostě nic neobvyklého ani významného se neděje a jen si tak hoví. Pokud se bojí, skrčí se k zemi a stane se „neviditelným” s hlavou co nejníže a váhou přenesenou na zadních nohách. Pokud chce druhou stranu zastrašit, nahrbí se, aby vypadal větší, postaví se vzpřímeně tělem i hlavou, hmotnost přenese na přední tlapky a nakloní se dopředu.

Pes umí komunikovat také očima díky změnám jejich tvaru, velikosti, intenzity i směru pohledu. Když se bojí, oči jsou velké. Když ho něco bolí nebo se necítí úplně v pořádku, z očí se stanou malé škvírky. Pokud se dívá zpříma, většinou varuje. V domácím prostředí si však již pes zvykl dívat se zpříma do očí páníčka, nemusí to tedy nutně znamenat výhrůžku. Pokud pes odvrátí zrak, dává najevo podřízenost nebo obavy. Ve střehu se dívá bokem a nastavuje bělmo. A samozřejmě dobře známé „psí oči” používá, pokud si chce páníčka podmanit a zatouží po pamlsku. Pokud je pes ve střehu, zvedá uši a naklání je k objektu zájmu. Uši dozadu signalizují přátelství a submisivitu. Uši „připláclé” k hlavě zase strach.

Zavřená nebo mírně pootevřená tlama znamená uvolněnost a pohodu. Typický je také dobrácky vyplazený jazyk. Při strachu psi tlamu zavírají, v ofenzivě hrozivě krčí čumáček, v rozzlobení zase stahují pysky pevně k sobě a cení přední zuby. Otevřená tlama reguluje tělesnou teplotu a pokud pejsek zívá, může být unavený nebo nervózní. Možná vás překvapí i to, že vrtění ocasem má hromadu významů, nejen radost. Pokud je pes v pohodě, má ocas v přirozené poloze. Pokud je opravdu spokojený, volně pohubuje ocáskem ze strany na stranu. Pokud ho něco zaujme, staví ocas vysoko nebo vodorovně. Pokud má strach, je jeho ocas stažený nízko anebo mezi zadními tlapkami. A pokud chce naznačit, že se k němu raději nemáte přibližovat, je ocas pevně strnulý.

A jak je to s porozuměním psů lidské řeči? V roce 2004 časopis Science zveřejnil studii o border kolii, která se jmenovala Rico. Rico vyvolal bouři ve vědeckém světě tím, že ukázal svoji zázračnou schopnost – „rychle mapovat“ nová slova. Rychlé mapování je schopnost vytvořit základní hypotézu o významu slova po jednorázové expozici, což je schopnost, která je společná pro malé děti v letech, kdy se učí mluvit. Rico se naučil názvy více než 200 různých předmětů a byl schopen je identifikovat podle názvu a přinést je čtyři týdny poté, co je poprvé slyšel. Novější studie provedená výzkumníky na University of Sussex v Anglii zjistila, že psi si z naší řeči berou nejen emocionální podněty, ale že jsou také schopni rozlišovat mezi smysluplnými slovy a nesmysly. Studie z roku 2014, publikovaná v časopise Current Biology, ukázala, že psi, stejně jako lidé, používají různé části mozku ke zpracování těchto aspektů řeči. Přesněji řečeno, zpracovávají emoční podněty v pravé polovině mozku a význam slov v levé.

Pokud jste přívržencem nových technologií, máme pro vás tip na zkratku - aplikaci s názvem Překladač lidské řeči do kočičí, který slibuje převod vašeho hlasu na mňoukání, díky kterému upoutáte kočičí pozornost. Má poměrně vysoké hodnocení a obsahuje více jak 175 kvalitních vzorků od více než 25 koček. Díky tomu si překladatel věří, že vás “naučí mluvit s vaší kočkou”.

Pokud jste však spíše zastánci “tradičních rozhovorů s kočkami”, tak si pamatujte, že zatímco u psa jde v zásadě o jeho postoj a mimiku, u koček “mluví” především jejich ocas. Neutrální postoj je základní součástí “řeči” koček – uvolněná a spokojená ve známém prostředí. Kočky v tomto rozpoložení vypadají, že spokojeně a nezúčastněně sledují dění kolem sebe. V poloze vleže mívá kočka natažené tělo a končetiny, je stočená do klubíčka anebo zaujímá pozici na úhledně složených předních packách. Kočka může občas mrknout, anebo má oči zpola zavřené. Uši nemá nastražené, obvykle je má volně vzpřímené a namířené dopředu – pokud něco ve svém okolí zaslechne, může jimi mírně pootočit (každým uchem jiným směrem). Vousky má uvolněné; směřují do strany a jejich tvar v této poloze občas připomíná úsměv! Tělo je v ladné a uvolněné pozici, bez napětí, z něhož by bylo možné vypozorovat, že se chystá rozběhnout nebo skočit.

Ocas nahoru. Když vaše kočka drží ocas vysoko ve vzduchu a chodí při tom po svém území, vyjadřuje tím sebevědomí a spokojenost. Ocas, který směřuje přímo nahoru, signalizuje štěstí a ochotu být přátelský. A podívejte se na koneček zvednutého ocasu. Malinké zakřivení může znamenat obzvláště šťastný okamžik. Ocas zakřivený jako otazník. Pokud si všimnete zakřiveného ocasu, měli byste si ve svých každodenních aktivitách udělat přestávku a pohrát si s vaším chlupáčem. Tato poloha ocasu často signalizuje jak hravou náladu, tak i to, že je váš mazlíček připraven užít si s vámi zábavu. Ocas dole. Dávejte pozor. Ocas natažený rovně dolů může znamenat agresi. Spuštěný ocas je příznakem velmi vážné nálady. Pamatujte však, že některá plemena, jako jsou Peršanky, mají tendenci mít ocas dole bez zvláštního důvodu. Ocas schovaný. Ocas schovaný pod tělem signalizuje strach nebo podřízení se. Vaše kočka je kvůli něčemu nervózní. Ocas naježený. Ocas připomínající štětku na nádobí je znakem velmi znepokojené a vystrašené kočky, která se snaží vypadat větší, aby odradila svého nepřítele.

Švihání ocasem. Ocas, který se rychle pohybuje dopředu a dozadu, naznačuje jak strach, tak agresi. Berte to jako varování, že byste se měli držet zpátky.

Mrskání ocasem. Ocas, který se pomalu kývá ze strany na stranu, obvykle znamená, že se vaše kočka na něco soustředí. Tuto polohu můžete vidět těsně předtím, než se kočka vrhne na hračku nebo na granuli, která vypadla z misky.

Ocas obtočený okolo jiné kočky. Když kočka obtočí svůj ocas okolo jiné kočky, signalizuje to stejné gesto, jako když vy vezmete někoho jiného kolem ramen. Je to vyjádření přátelství.